• 1. Teriyaki Tofu Bento Box

  • 13.75
 • 2. Teriyaki Chicken Bento Box

  • 15.50
 • 3. Teriyaki Steak Bento Box

  • 18.50
 • 4. Teriyaki Salmon Bento Box

  • 18.00
 • 5. Teriyaki Shrimp Bento Box

  • 18.00
 • 6. Chicken Tempura Bento Box

  • 18.00
 • 7. Shrimp Tempura Bento Box

  • 18.00
 • 8. Teriyaki Scallop Bento Box

  • 18.00